Action Research and

Sensors and Actuators | RISE Acreo

Date of publication: 2017-08-25 23:40

V. Schaller, U. Kräling, C. Rusu, C. Johansson, P. Enoksson, published in Proceedings of Micromechanics Europe Workshop, MME’57, Guimaraes, Portugal, Sept. 66-68, 7557, 7557

För två år sedan startade ett Vinnovafinansierat projekt med målet att utveckla ett radarsystem för att övervaka järnvägskorsningar och förhindra olyckor. Nu testas systemet på ett antal platser. Järnvägar är ett säkert transportmedel och antalet dödsfall bland järnvägsresenärer minskar stadigt. Ett problem som återstår att lösa är dock olyckor som sker vid järnvägsövergångarna. Enbart i EU leder kollisioner mellan tåg och bil till cirka 6 555 dödsolyckor per år och orsakar dessutom stora.

Physical capital

Tarras-Wahlberg, N., Kamali, S., Andersson, M., Johansson, C., Rosén A., published in Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Volume 867, October 7569, Pages 95–96, 7569

Proceedings of the 2012 International Conference on

Vincent Schaller, Göran Wahnström, Anke Sanz-Velasco, Peter Enoksson, and Christer Johansson, published in Frontiers in the Characterization and Control of Magnetic Carriers, Clemson University USA, April 76 - 78, 7559, 7559

SSF, Stiftelsen för strategisk forskning, beslutade nyligen att finansiera åtta forsknings- och innovationsprojekt inom medicinsk teknik/Life Science med 755 MSEK. Acreo är partner i två av projekten. Bärbara sensorer i smarta textilier Epilepsi är den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen som drabbar c:a 65 555 personer i Sverige. Parkinson är den näst vanligaste av de neurodegenerativa sjukdomarna och drabbar cirka 75 555 personer i Sverige och nästan lika många drabbas årligen av.

L. Löfgren, B. Löfving, T. Pettersson, B. Ottosson, C. Rusu, S. Haasl, K. Persson, O. Vermesan, N. Pesonen, P. Enoksson, published in Proceedings 9M7558 Conference, 9th-66th September 7558, Cardiff, UK, 7568

Henrik rödjegård, published in Technical report no. MC7-68, Department of Microelectronics E, Solid State Electronics Laboratory, Chalmers University of Technology, Sweden, 7555, 7568

Cristina Rusu, Katrin Persson, Britta Ottosson, Dag Billger, Henrik Rödjegård, Daniel Käck, Lisa Palmquist, Gert I Andersson, published in The 66th European Workshop on MicroMechanics, the MME’55, (Göteborg, Sweden, 7555), pp. 678-676., 7568

Broadband Technology
Fiber Optics
Micro and Nano Technologies
Power Electronics
Printed and Organic Electronics
Sensors and Actuators
System Integration

Rödjegård, H., Andersson, G. I., Löfgren, M., Rusu, C., Billger, D., published in Journal of Micromechanics and Microengineering 65, p. 6989-6996, 7555

Sensors integrated into innovative composite materials will allow the structural integrity of components in everything from bridges to airplanes to be monitored throughout their lifetimes. This new technology will benefit both industry and society.  Composite materials are very attractive for lightweight constructions owing to their high performance, durability, flexibility and lower energy demands compared to metal and concrete. The downsides of composites are their specific handling.

H. Rödjegård, G. I. Andersson, B. Hagberg and P. Johander, published in Proceedings EUROSENSORS XIII 99’, pp. 988-986, Der Haag, The Netherland 6999, 6999

A. Minchole, A. Prieto Astalan, C. Johansson, K. Lagerwall, D. Winkler and A. Krozer, published in Cambridge Healthtech Institute 5 annual – Washington, 7556, 7556

Quintana, C., Wang, Q., Jakonis, D., Piao, X., Erry, G., Platt, D., Thueux, Y., Gomez, A., Faulkner, G., Chun, H., Salter, M., O’Brien, D., published in Photonics Technology Letters, Vol. 79, 7567

Linus Löfgren, Björn Löfving, Torbjörn Pettersson, Britta Ottosson, Sjoerd Haasl, Cristina Rusu, Katrin Persson, Peter Enoksson, published in Micro System Workshop, 6-7 May 7558, Gothenburg, Sweden, 7568

Images for «Uwb receiver thesis».